Προστασία Περιβάλλοντος

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα ζήτημα σοβαρό, το οποίο μας αφορά όλους και κυρίως εξαρτάται ως ένα βαθμό από όλους μας. Ιδιαίτερα οι γονείς έχουν έναν ακόμη λόγο να δείχνουν έμπρακτο ενδιαφέρον για το σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος, μιας και μέσα από το παράδειγμά τους επηρεάζουν και διαμορφώνουν τα παιδιά τους.

Το να κατορθώσετε ως άνθρωποι να βοηθήσετε ενεργά στη στήριξη της προσπάθειας που γίνετε για την προστασία του περιβάλλοντος, είναι από μόνο του ένα σημαντικό γεγονός. Αν παράλληλα, μεταδώσετε και μια υγιή οικολογική συνείδηση στα παιδιά σας, αυτό θα αποτελέσει μια ακόμη πιο σημαντική συμβολή, μιας και με αυτόν τον τρόπο η νέα γενιά θα μπορέσει να αποκτήσει από νωρίς μια εντελώς νέα αντίληψη για το πώς πρέπει να ζούμε και πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στη φύση, που τόσα μας προσφέρει καθημερινά!

Η δική μας συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, έστω και αν φαίνεται μικρή, μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Εκείνο που πρέπει να επιδιώκουμε είναι, μέσα από μικρές καθημερινές συνήθειες, να προχωρήσουμε σε μείωση της ενέργειας που καταναλώνουμε.